Vă invităm joi, 21 ianuarie 2021, începând cu h 16 și până la 21, la deschiderea expoziției [rest]ituiri a artistului Mircea Roman.

Curatoare: Diana Badea & Lina Țărmure

Diptych Art Space, str Plantelor, 58, București

Condiția omului este în mod particular una dintre preocupările atît ale artistului Mircea Roman, cît și ale criticilor și istoricilor de artă care au întîmpinat opera acestuia. Lumea omului este funciarmente una efemeră și fragilă, obiect al suveranității pure a Legii, prin urmare, putem vorbi despre o politizare a vieții.
Ar fi, însă, anevoios și inepuizabil să încercăm să explicăm gnoseologic opera lui Mircea Roman. În schimb, ar fi (poate) mai simplu și mai onest să deturnăm marile concepte spre micile istorii: „Realul trebuie ficționat pentru a fi gîndit.”
Aceasta a fost și ideea de la care am pornit cînd am gîndit „Rest(ituiri)”: o expoziție documentară, în jurul unei singure lucrări, un fake reenactment al Omului-barcă de pe malul Tamisei. O formă de restituire a unui rest, a ceea ce a fost expus, consumat de către privire, admirat, simpatizat, sau, din contră, ignorat, neînțeles, denigrat. Însăși arhitectura expunerii insinuează vechiul ponton dezafectat de pe malul Tamisei, podiumul substituindu-se pe rînd, atît pontonului, cît și corpului-fantomă al sculpturii.
Înainte de a ne vorbi despre condiția omului în general, Omul-barcă ne povestește tragedia omului secolului XX, un om a cărui viață poate fi ucisă, dar nu poate fi sacrificată.
Deși conceput ca un personaj care visează la libertatea absolută, la Marea nesfîrșită, la apele care mai-mai că îl ating, după expresiile lui Andrei Cornea, Omul-barcă va eșua într-o perpetuă detenție la mal. Și totuși, ceva intușabil și de nesacrificat rămîne în el, poate tocmai acest rest din încercarea noastră de rest(ituire).

Expoziția va putea fi ulterior vizitată până la data de 25 februarie, numai printr-o programare în prealabil la 0755637266 (WhatsApp), sau printr-un mesaj privat pe Facebook sau Instagram.